dimarts, 19 de maig de 2009

fotoreportatge cultures 5

Estudi i anàlisi d'una cultura a través de la seva forma de viure, de menjar, escollint Corea com a referència.